Peningkatan hutang isi rumah BNM

BNM telah pun mengambil langkah untuk mengurangkan beban keewangan negara,bagus kalau diperhatikan.Tetapi kenapa sebelum terjadi hal ini tidak didahulukan kajian 10 tahun lepas?Penggunaan semakin meningkat,dari hari ke hari,kos belanja akan naik kerana kepelbagaian faktor.Hospital juga mencatatkan kadar kelahiran meningkat,belum lagi pada kes-kes yang lain.Semuanya memerlukan keewangan.Langkah yang terbaik adalah melakukan sistem islam dalam pegurusan,bukan sahaja pada faktor keewangan malah keseluruhannya.yahudi memang bijak merancang untuk memusnahkan islam.Kita mengaku islam,kenapa tidak mahu jalan islam?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s