Tauhid

Pelajaran tauhid ini tidak banyak kuliahnya di masjid,tetapi banyak di pondok dan agak banyak di surau-surau atau masjid yang jauh dari kota.Guru tauhid juga kurang yang kita dengari,kebanyakkan para dakwah membawa pelajaran fekah dan kitab-kitab tasawwuf.Kita kena belajar untuk memantapkan diri kepada Allah.Antara kitab tauhid yang popular ialah risalah tauhid,matan ummu brahim,bakaratul amani,jauharatul tauhid,kifayatul awam,aqidatul ahli sunnah wal jamaah,aqidatul najin,bidayatul hidayah,futul ghaib dan lain-lain lagi.

Kitab tasawwuf pula ialah,penawar bagi hati,sirus salikin,hadayatul solikin,minhanjul abidin,hikam dan lain-lain lagi.

kitab fekah pula terdiri dari matlain badain,sittin,iqnak,fathul muin,bugyatul tulab,sabilal muhtadin,mun yatul musolli,asyaman dan lain-lain lagi.

Kitab tafsir pula,jalalain,nasafi,pimpinan rahman,nurul ehsan,sowi dan ada sebahagian lagi.

Bahagian hadis pula,radhus solihin,azkar nawawi,sahih bukhari,sunan abi daud,sunan ibnu majah,sahih muslim,bahrul mazi,al mua’ta’ dan ada sebahagian lagi.

Kitab nahu pula,matan al jurumiah,tashil,ibnu aqil,kawatib dan lain-lain lagi.

Manakala sorof pula matan bina,rashil nil amani,al khailani dan lain-lain lagi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s